بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

Darya bar Hasti

About Us

Darya Bar Hasti was established in 1391 (2012) with a solid background in maritime and international transportation management. Our longstanding motto has always been quality service, teamwork, and trustworthiness.

Throughout our years of operation, safeguarding the interests of customers, shipping lines’ representatives, and business partners has been our top priority. The company’s main focus lies in dealing with agency matters related to prominent container shipping lines on a global scale. However, in recent years, due to the company’s overall development policies and customer demand, we have expanded our activities to include various other aspects of transportation.

شرکت ما به مشتریانی که در بیش از 100 زیرمجموعه مختلف از هوا فضا و بازارهای فضایی مشغول به کار هستند کمک کرده است.

اطلاعات بیشتر
01

برنامه های یادگیری مشتری

شرکت ما به مشتریانی که در بیش از 100 زیرمجموعه مختلف از هوا فضا و بازارهای فضایی مشغول به کار هستند کمک کرده است.

اطلاعات بیشتر
02

اکوسیستم مشارکت

شرکت ما به مشتریانی که در بیش از 100 زیرمجموعه مختلف از هوا فضا و بازارهای فضایی مشغول به کار هستند کمک کرده است.

اطلاعات بیشتر
03

نوآوری در تجارت جدید

75
تجزیه و تحلیل نحوه ارسال
65
نوآوری در شیوه
90
استراتژی مالی
Slogan

Our Slogan

With you, with the best service and in the shortest time

Vision

Darya Bar Hasti International Transportation Company, as one of the leading pioneers in the global transportation industry, is focused on creating an unparalleled experience and providing exceptional services to its customers.

Mission

We are committed to providing customized, specialized, and flexible transportation solutions with a focus on safety and speed. From seas to lands and from rails to desired destinations, we are with you on your international journey of transporting goods.

Organization Values

Precision

Precision in services and high performance

Sustainable Growth

Sustainable growth and continuous progress.

Integration

Integration and teamwork


Trust

Earning customer trust and establishing long-term relationships with them.

Continuous Improvement

Continuous improvement in all matters and innovation in Services

Respect

Respect to all stakeholders and customers


Customer Satisfaction

Customer satisfaction through providing quality services

اصول اصلی

دستیابی جهانی با درک محلی

خدمات مشتری استثنایی

در شرکت های سالم ، تغییر جهت یا راه اندازی پروژه های جدید به معنی ترکیب نقاط قوت و ظرفیت های اساسی با انرژی و پشتیبانی جدید است.

یک تیم عالی و فرهنگ برنده

در شرکت های سالم ، تغییر جهت یا راه اندازی پروژه های جدید به معنی ترکیب نقاط قوت و ظرفیت های اساسی با انرژی و پشتیبانی جدید است.

تعهد به صداقت ، انصاف

در شرکت های سالم ، تغییر جهت یا راه اندازی پروژه های جدید به معنی ترکیب نقاط قوت و ظرفیت های اساسی با انرژی و پشتیبانی جدید است.

نظرات مشتریان

مردم در مورد ما چی میگن